Σχολή Προπονητών Υδατοσφαίρισης – Β’ Κατηγορίας

Σας γνωστοποιούμε ότι η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Σχολή Προπονητών Υδατοσφαίρισης Β΄ Κατηγορίας. Η εν λόγω Σχολή θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο διάστημα από Ιούνιο έως Δεκέμβριο 2022.

Σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι  Προπονητές Υδατοσφαίρισης.

Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γενικές πληροφορίες και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τη Σχολή Προπονητών Υδατοσφαίρισης Β΄ Κατηγορίας, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω διεύθυνση https://forms.gle/VDzLY6bcaJEMFguz8 , το αργότερο έως την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ _V1_2022 02 22