Συμβάσεις Προπονητών – Ελάχιστη Αμοιβή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4809/2021, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 31 του ν. 2725/1999, στην παράγραφο 5 του οποίου ορίζεται πλέον ότι:

«Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί».

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή άμεσα και αφορά στην υποχρέωση που έχουν να απασχολούν προπονητή οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών, καθώς και τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών.