Προκήρυξη θέση εργασίας προπονητή Υδατοσφαίρισης στην Γαλλία

Ναυτικός όμιλος με έδρα την Χάβρη της Γαλλίας προκηρύσσει έμμισθη θέση προπονητή υδατοσφαίρισης και απευθύνεται στα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο προπονητή Υδατοσφαίρισης
  • Δίπλωμα Ναυαγοσωστικής
  • 3 έτη ελάχιστη προπονητική εμπειρία
  • Ικανότητα στον προγραμματισμο και δημιουργία ετήσιου αγωνιστικού σχεδιασμού
  • Αριστες διαπροσωπικές και οργανωτικές ικανότητες
  • Καλη γνώση της Αγγλικής ή/και γνώση της Γαλλικής γλώσσας

 

Παρέχονται:

  • Ικανοποιητικός μισθός ανάλογος της εμπειρίας
  • Ετήσια σύμβαση εργασίας / Ασφάλιση
  • Ασφαλές περιβάλλον εργασίας
  • Διοικητική υποστήριξη σε θέματα εκτός εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες : sepy.wp<at>gmail.com