Προκήρυξη θέσης εργασίας Προπονητή Υδατοσφαίρισης στην Κύπρο

Ναυτικός όμιλος με έδρα την Λάρνακα, Κύπρο, προκηρύσσει έμμισθη θέση προπονητή υδατοσφαίρισης και απευθύνεται στα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης.

 

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην υδατοσφαίριση ή κάτοχος διπλώματος προπονητή υδατοσφαίρισης. 

 

  📧 Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη του ΣΕΠΥ: sepy.wp<at>gmail.com