Οι Σκοποί του Σ.Ε.Π.Υ.

 

  Η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των μελών των, καθώς και η συνεχής προσπάθεια για επιμόρφωση

  Η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, καθώς και η κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή υδατοσφαίρισης

  Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης και η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του

  Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της υδατοσφαίρισης