Οι Σκοποί του Σ.Ε.Π.Υ.

 

“Η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των μελών των, καθώς και η συνεχής προσπάθεια για επιμόρφωση”

“Η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, καθώς και η κατοχύρωση του επαγγέλματος του προπονητή υδατοσφαίρισης”

“Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης και η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του”

“Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της υδατοσφαίρισης”