Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Π.Υ.

Κατόπιν εκλογικής διαδικασίας που διεξήχθει στις 25 Φεβρουαρίου 2021 με τις νόμιμες διαδικασίες σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης (ΣΕΠΥ), η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

 

Πρόεδρος :                          Λάμπρος Αναστασόπουλος

Αντιπρόεδρος:                    Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος

Γενικός  γραμματέας:        Ελευθέριος Βούρος

Ταμίας:                                Νικόλαος Μπαμπάνας

Ειδικός γραμματέας:         Μιχαήλ Λαζαρίδης

Σύμβουλοι:                         Χρήστος Ματζουρίδης

                                            Ιωάννης Πρίμπας

 

Αναπληρωματικά μέλη:  Ιωάννης Ζησόπουλος

                                           Γεώργιος Ιντζές

                                           Νικόλαος Καραμάνης