Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Π.Υ.

 

Πρόεδρος :                    Λάμπρος Αναστασόπουλος

Αντιπρόεδρος:              Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος

Γενικός  γραμματέας:  Ελευθέριος Βούρος

Ταμίας:                          Νικόλαος Μπαμπάνας

Ειδικός γραμματέας:   Μιχαήλ Λαζαρίδης

Σύμβουλοι:                   Χρήστος Ματζουρίδης

                                      Ιωάννης Πρίμπας