Μιχάλης Λαζαρίδης – Γενικοί στόχοι και Προγραμματισμός ενός club