Επιμορφωτικά Webinars

 

1ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2020

2ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2020

3ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2020

4ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2020

5ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2020

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΓΓΑ – ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΩΤΑ

6ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2021

7o ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2021

8ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2021

9ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2021

10ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2021

11o  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2022

12ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ WEBINAR 2022