Επανεργοποίηση του ΣΕΠΥ- Προσωρινό Δ.Σ.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.Υ.) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι υλοποιείται η επιθυμία παρά πολλών μελών του για επανεργοποίηση και λειτουργία του.

Ειδικότερα:

​Κατόπιν σχετικού αιτήματος μελών του Συνδέσμου, δια του πληρεξούσιου  δικηγόρου Ηλία Λακουμέντα, εκδόθηκε ή από                        17-7-2020 Προσωρινή Διαταγή της Πρόεδρου Πρωτοδικών Αθηνών  (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με την οποία διορίστηκε προσωρινή διοίκηση του Συνδέσμου, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος :​  Ελευθέριος Βούρος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος

Γενικός  γραμματέας: Λάμπρος Αναστασόπουλος

Ταμίας: Νικόλαος Μπαμπάνας

Ειδικός γραμματέας:  Ανέστης –Γεώργιος Ιντζές

Σύμβουλοι: Ιωάννης Ζησόπουλος, Σωτήριος Ζουμπουλιάς

Θα ακολουθήσουν οι λοιπές απαιτούμενες  νομικές, διοικητικές και οργανωτικές ενέργειες, καθώς και οι εκλογικές διαδικασίες,  προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για τη πλήρη δραστηριοποίηση του Συνδέσμου στους τομείς που αφορούν το επάγγελμα του προπονητή υδατοσφαίρισης και να ξεκινήσουν οι επαφές με τους αρμόδιους φορείς (ΓΓΑ, ΚΟΕ, Διοικήσεις Κολυμβητηρίων κλπ), για συνεργασία και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας, καθώς και για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου στις προβλεπόμενες από τον αθλητικό νόμο Επιτροπές (ισοτιμιών διπλωμάτων και πτυχίων κλπ).

Επίσης κατά την πρώτη συνεδρίαση του προσωρινού Δ.Σ. προτάθηκε ομοφώνα η θέση του «Επίτιμου Προέδρου» του ΣΕΠΥ στον Θεόδωρο Πλατάνου αναγνωρίζοντας την επι πολλά έτη συμβολή του στο Σύνδεσμο των προπονητών καθως επίσης και η θέση του «Συμβούλου» του ΣΕΠΥ στον Γιάννη Γιαννουρή για την διαρκή του ενεργή συμμετοχή στην ανάδειξη, προώθηση του αθληματος της υδατοσφαίρισης και την διαρκή επιμόρφωση των προπονητών Υδατοσφαίρισης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Σύνδεσμος είναι πάλι εδώ και αναμένει την εγγραφή τους σε αυτόν όλων προπονητών –τριών υδατοσφαίρισης, έτσι ώστε ο φορέας μας να αποκτήσει ευρεία μαζικότητα και ισχυρή φωνή, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχή έκβαση των διεκδικήσεών του και για την επίτευξη των προβλεπομένων στο καταστατικό του σκοπών