Άρθρο: “Επίδραση 3 διαφορετικών μεθόδων προπόνησης δύναμης και ισχύος σε 7 παραμέτρους απόδοσης ειδικές για το άθλημα της Υδ/σης”

ENHANCING PERFORMANCE IN PROFESSIONAL WATER POLO PLAYERS: DRYLAND TRAINING, IN-WATERTRAINING, AND COMBINED TRAINING

 

EDUARDO SA ´ EZ DE VILLARREAL,1,2 LUIS SUAREZ-ARRONES,1,2 BERNARDO REQUENA,1,2
G. GREGORY HAFF,3 AND RAFAEL RAMOS VELIZ1,2
1Faculty of Sport, University Pablo de Olavide, Seville, Spain; 2MasterdeFu´tbol, University Pablo de Olavide, Seville, Spain; and 3Centre for Exercise and Sport Science Research, Edith Cowan University, Joondalup, Australia

 

Εκτός από τις τεχνικές και τακτικές δεξιότητες, έχει υποστηριχθεί ότι η μυϊκή δύναμη και η ισχύς είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που δίνουν ένα σαφές πλεονέκτημα στο WP. Ένας συνδυασμός μεθόδων προπόνησης έχει προταθεί ως μια πιο αποτελεσματική στρατηγική προπόνησης για τη βελτιστοποίηση τόσο της δύναμης, όσο και των ικανοτήτων ισχύος, σε σύγκριση με την εστίαση μόνο σε ένα στόχο προπόνησης μεμονωμένα. Ωστόσο, καμία μελέτη δεν έχει συγκρίνει άμεσα την αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης προπόνησης (π.χ. προπόνηση στην ξηρά, μέσα στο νερό προπονηση ειδικής δύναμης και πλειομετρική προπόνηση) σχετικά με τη μέγιστη ισχύ, τη δύναμη και τις ικανότητες απόδοσης στους παίκτες WP. Σκοπός αυτής της μελέτης που σας παρουσιάζω ήταν να εξετάσει την επίδραση 3 διαφορετικών μεθόδων προπόνησης δύναμης και ισχύος σε 7 παραμέτρους απόδοσης ειδικές για το άθλημα που χαρακτηρίζονται από τη διαφορετική τους ταχύτητα, μετατόπιση και χρήση παραδοσιακών έναντι βαλλιστικών τεχνικών στη δύναμη και άλλες ιδιότητες ιδιαίτερα συγκεκριμένες για την απόδοση του WP. Στο πέταγμα στο νερό, στο κολύμπι σπριντ, στην επιδεξιότητα (ευκινησία) και στην απόδοση ρίψης (ταχύτητα ρίψης). Η συνδυασμένη (δηλαδή, χρησιμοποιώντας προπόνηση στην ξηρά και μέσα στο νερό ειδικής δύναμης ασκήσεις), η ειδική για το νερό προπόνηση δύναμης και η πλειομετρική προπόνηση παρήγαγαν μέσες έως μεγάλες επιδράσεις στις περισσότερες παραμέτρους απόδοσης που αφορούν ειδικά το WP. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας η προπόνηση WP θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνδυασμένο προπονητικό πρόγραμμα που περιέχει προπόνηση στην ξηρά και ειδική δύναμη στο νερό και πλειομετρική προπόνηση για τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας του WP.

 

Περίληψη του άρθρου στα ελληνικά:
Συγκρίθηκαν οι επιπτώσεις 6 εβδομάδων προπόνησης στην ξηρά, προπόνησης δύναμης στο νερό και πλειομετρικής προπόνησης σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα προπόνησης υδατοσφαίρισης (WP) σε 7 παραμέτρους απόδοσης ειδικές για το άθλημα. Τριάντα επαγγελματίες παίκτες τοποθετήθηκαν τυχαία σε 3 πειραματικές ομάδες: συνδυασμένη προπόνηση (CG), δύναμης στο νερό (WSG) και πλειομετρική (PG). Το πρόγραμμα περιελάμβανε 3 εβδομαδιαίες προπονήσεις ενδυνάμωσης και 5 ημέρες προπόνησης WP την εβδομάδα για συνολικά 6 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας. Η δοκιμασία 10 m T-agility (επιδεξιότητας), το μέγιστο σπριντ 20 μέτρων, η μέγιστη δυναμική δύναμη (1 μέγιστο επανάληψης [1RM], bench press (πιέσεις πάγκου) [BP], full squat [FS]), πέταγμα στο νερό, το άλμα αντίθετης κινητικότητας (CMJ) και η ταχύτητα ρίψης (ThS) μετρήθηκαν πριν και μετά την περίοδο προπόνησης 6 εβδομάδων. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για καμία από τις δοκιμασμένες μεταβλητές πριν από την έναρξη της περιόδου προπόνησης 6 εβδομάδων. Μετά από 6 εβδομάδες προπόνησης, σημαντικές βελτιώσεις (p <0.001) βρέθηκαν στην ομάδα PG για το CMJ (6,1%), και σε όλες τις ομάδες για τη δοκιμασία πετάγματος στο νερό (4,4-5,1%). Η 1RM BP (7,6-12,6%) και το FS (11,5-14,6%) σημαντικά αυξήθηκε σε όλες τις ομάδες (p < 0.05). Επιπλέον, η ThS αυξήθηκε σημαντικά σε όλες τις ομάδες (11,4-17,5%), ενώ το τεστ επιδεξιότητας (ευκινησίας) μειώθηκε σημαντικά (27,3%) Η συνδυασμένη, η ειδική για το νερό δύναμη και η πλειομετρική προπόνηση παρήγαγαν μέσες έως μεγάλες επιδράσεις στις περισσότερες παραμέτρους απόδοσης που αφορούν ειδικά το WP. Ως εκ τούτου, προτείνουμε η προπόνηση την προαγωνιστική περίοδο στο WP πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνδυασμένο προπονητικό πρόγραμμα που να περιέχει προπόνηση στην ξηρά και ειδική δύναμη στο νερό και πλειομετρική προπόνηση για τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας του WP για τους αγώνες.

 

Ολόκληρο το άρθρο: