Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ Επιτροπές Σ.Ε.Π.Υ

Ο ΣΕΠΥ στα πλαίσια της ανάγκης για πιο άμεση επικοινωνία και στήριξη των μελών του σε όλη την επικράτεια, προχωράει στη δημιουργία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των συναδέλφων προπονητών της περιφέρειας σχετικά με τις δράσεις του Συνδέσμου καθώς και στην προώθηση των θεμάτων προπονητών της Περιφέρειας πιο άμεσα και αποτελεσματικά στο ΔΣ του ΣΕΠΥ.
περιφερειακές.png
Ταυτόχρονα (όπως και είχε προαναγγελθεί από τις πρώτες συναντήσεις μας) ο ΣΕΠΥ προχωρά στη δημιουργία ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Επιτροπών – Ομάδων Εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με την ελπίδα να αποτελέσουν πρωτοπόρους για την ανάπτυξη του επαγγέλματος και με καινοτόμες ιδέες να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο και πιο παραγωγικό πλαίσιο – μοντέλο οργάνωσης.
θεματικές.png
Βασική στόχευση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΥ είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών – προπονητών στις δραστηριότητές του.
Τα μέλη μας που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στις υπό σύσταση επιτροπές, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους , συμπληρώνοντας τα ακόλουθα ερωτηματολόγια. Επίσης, δια μέσω των ερωτηματολογίων έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις προτάσεις τους.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Με εκτίμηση
ΣΕΠΥ